top of page

SOLD!

Petřínská 16

Petřínská 16

Nenabízíme jen nemovitost, ani pouhé místo a prostor mezi zdmi.
Nabízíme kus malostranské historie. Místo, kde si svůj domov postavili lidé, kterým dnes za tuto investiční příležitost vděčíme.
Peníze nehrají roli. Podstatné je rozpoznat a uchopit šanci. Získat v životě příležitost, jak předat něco významného. Něco, jehož generační význam nad penězi převládá.

Petřínská 16, Praha - Malá Strana

Historie

„V životě není mnoho šancí, jak předat něco významného. Něco, jehož generační význam nad penězi převládá.“ Josef Barth – první majitel (L. P. 1890)

Rodina Bárthova a Korčákova

Prababička, babička a táta.jpg

Popis

Na adrese Petřínská 571/16, Praha 5 – Malá Strana, nabízíme parcelu č. 878 o výměře 277 m² a parcelu č. 879 o výměře 144 m² a na parc. č. 878 stojící podsklepenou, pětipodlažní budovu s podkrovím – bytový dům, o celkové užitné ploše 1206 m², včetně sklepních a půdních prostor. Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví LV. č. 394, pro katastrální území 727 091 Malá Strana, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (kopie příslušného listu vlastnictví LV. č. 394, katastrální území Malá Strana, obec Praha tvoří přílohu této nabídky).

 

Činžovní dům se nachází pod Petřínem v památkově chráněném území, v části Prahy 5 – Malá Strana, v těsné blízkosti Justičního paláce a náměstí Kinských. Budova č.p. 571 je postavena jako řadová vnitřní v podobné okolní zástavbě. Lokalita této části Prahy je vhodná jak pro ubytování, tak zejména pro rezidenční bydlení. Vzhledem ke své poloze, v širším centru hlavního města, podobné okolní zástavbě a vynikající občanské vybavenosti patří z pohledu rezidenčního bydlení k nejvíce a konzistentně vyhledávaným částem Prahy.

 

 

Dům je podsklepený s pěti nadzemními podlažími a volnou půdou se štítem 4,9 m. Budova se sestává z jednoho nebytového prostoru v 1.NP a 15. bytů. V suterénu domu jsou umístěny sklepy. Stáří bytového domu nebylo dokladově zjištěno, dle doložených podkladů byl dům postaven kolem roku 1900. Během posledních let došlo k částečné rekonstrukci některých bytů (vnitřní rozvody, sociální zařízení, kuchyně, podlahové krytiny) a to zejména užívaných majiteli, byl proveden nátěr fasády. U některých bytů byly směrem do dvora vyměněny okna za plastová, vytápění je etážové plynovými kotli nebo lokálními plynovými kamny WAW. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě, je zde přivedena voda, elektřina, kanalizace a plyn.

 

Byty nejsou vymezeny prohlášením vlastníka. Ve dvorní části objektu nejsou postaveny žádné stavby, je zde pouze malý, neudržovaný dvorek.

 

6 bytů je užíváno majiteli nemovité věci, 7 bytů je pronajato, 2 byty jsou prázdné. Aktuální roční příjem z nájmů činí 538.164,- Kč. Nájem z nebytového prostoru – obchodu situovaného v 1. NP činí 96.000,-Kč/rok. Celkové roční nájemné tedy nyní činí 634.164 Kč. Nízký výnos je ovlivněn zejména tím, že nejsou využity možnosti pronájmu všech bytů a zároveň není dosaženo maximálních tržních podmínek.

 

Potenciál výnosu z ročního nájmu, při zajištění možnosti dosáhnout na maximalizaci tržní nájemní efektivity, predikujeme na částku 2.689.077 Kč/rok.

F37B7731-HDR.jpg

Hlavní údaje
Analýza SWOT

Analýzou popisujeme a identifikujeme charakter nemovitosti z pohledu tržní nabídky a poptávky 

Pro výše uvedené, průzkumem aktuální situace na realitním trhu, při uvážení dalšího vývoje realitního trhu uvádíme:

Výčet místností v budově činžovního domu, Petřínská /50, Praha 5 ― Malá Strana si vyžádejte zde >

Hlavní zjištěné hodnoty

10%

průměrné roční zhodnocení ceny parcely (k.ú. Malá Strana) v uplynulých deseti letech


10%

budoucí potenciál růstu ceny 1 m2/rok bytové plochy


80.000 Kč/m² 

aktuální cena 1 m2 parcely v Praze na Malé Straně 


200.000 Kč/m²

aktuální cena 1 m2 bytové plochy na Malé Straně


2.689.000 Kč/rok

potenciál ročního výnosu z pronájmu domu


257 Kč/m²

potenciál výnosu z pronájmu 1 m² bytové plochy

Závěr analýzy SWOT:

Skvělá, historická a prestižní lokalita v Praze na Malé Straně, potenciál růstu bytové plochy ceny, volný půdní prostor vhodný k vybudování další bytové, či kancelářské plochy, potenciál okamžité možnosti zefektivnění výnosů z nájmu, dlouhodobý a konzistentní zájem o daný typ nemovitostí na Malé Straně a mnoho dalších pozitiv nás utvrzují o jedinečnosti této nabídky.

honzamartinec-62_edited.jpg
Martin Donát

Ředitel a předseda představenstva

Tel.: +420 212 812 500
E-Mail: martin.donat@general-reality.cz

honzamartinec-84_edited.jpg
Marek Pavlovec

Předseda dozorčí rady

Tel.: +420 212 812 500
E-Mail: marek.pavlovec@general-reality.cz

Vyžádejte si kompletní informace v tiskové podobě

Výborně! Zpráva byla přijata.

kontakt

»Za každým naším projektem je skupina lidí ochotných věnovat svůj čas a obchodní talent, každodenně zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a podílet se na vašem úspěchu.«

bottom of page